Zoals namelijk wel meters hoog zijn en ze sleuren

Zoals in deelvraag 1 ook al beschreven is, zijn er bij de uitbarsting van de Cotopaxi in 2015 verschillende gevolgen geweest: een toegenomen seismische activiteit, aspluimen en de uitstoot van as, uitstoot van SO2 (zwaveldioxide) en lahars. Bij deze deelvraag gaan we verder in op de gevolgen van deze uitbarsting.Seismische activiteit (aardbevingen)Voorafgaand aan de uitbarsting van de Cotopaxi in augustus 2015 is seismische activiteit waargenomen. Seismische activiteit wordt waargenomen met een seismograaf (zie de bron hiernaast). Wanneer er trillingen ontstaan beweegt de veer en zo ook de pen waardoor er een patroon ontstaat, als er grote pieken en dalen zijn duidt dit op een aardbeving. In het geval van een aardbeving in de buurt van een vulkaan kan dit een aanwijzing zijn voor een vulkaanuitbarsting zoals dit ook bij de Cotopaxi het geval was. Op de tweede bron hiernaast zie je de seismografische activiteit gecombineerd met het bewegen van de magma in de Cotopaxi. Op de bron hieronder zie je een seismogram van de Cotopaxi op 14 augustus 2015. Je ziet dat er op deze dag 4 explosies plaats hebben gevonden, om 04:07 uur, om 10:25 uur, om 13:45 uur, om 14:28 uur en tot slot de laatste om 16:27 uur.Uitstoot van SO2 (zwaveldioxide)Wanneer er veel SO2 in de lucht terecht komt, zal dit er voor zorgen dat er zure regen ontstaat. Door zure regen kunnen soms wel hele bossen vergiftigd raken en afsterven en dit heeft weer een hele slechte invloed op het klimaat. In deelvraag 4 wordt er meer uitgelegd over het fenomeen zure regen. LaharsEen lahar is een modderstroom van vulkanisch materiaal (vulkanische as, puimsteen en brokken gesmolten of gestolde lava). Lahars ontstaan doordat as en puimsteen, afkomstig van de vulkaanuitbarsting, vermengd met regenwater of smeltwater van sneeuw. Lahars zijn vaak allesverwoestend: ze kunnen namelijk wel meters hoog zijn en ze sleuren alles mee in hun baan naar beneden. De dorpen die rondom de Cotopaxi gevestigd zijn, lopen grote risico’s wanneer er een lahar ontstaat. Daarom werden de bewoners van die dorpen rondom de vulkanische activiteiten in augustus 2015 geëvacueerd.