Ungdomar i deras sena tonåringar och tidiga 20-tal står

Ungdomar i deras sena tonåringar och tidiga 20-tal står på en avgörande punkt när de övergår till vuxen ålder.

Även om de vanligtvis har högre arbetslöshet än äldre arbetstagare, har den stora lågkonjunkturen och långsam återhämtning fokuserat på de utmaningar som unga människor står inför när de går från tonåren och skolan till heltidsanställningar som möjliggör självförsörjning.Följande analys och relaterad interaktion undersöker sysselsättningsutvecklingen bland tonåringar i åldrarna 16-19 år och unga vuxna i åldern 20-24 år, och jämför dessa grupper med vuxna i åldern 25-54-de som normalt anses vara under de första arbetsåren. Skolan kommer sannolikt att vara tonåringens primära verksamhet fram till gymnasiet, men tidiga arbetslivserfarenheter (deltid och på sommaren) kan ge värdefulla möjligheter för tonåringar att lära sig nya färdigheter, få erfarenhet, utöka sina nätverk och utveckla positiva relationer med vuxna.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Unga vuxna är vanligtvis i en annan fas och engagerar sig i en bredare blandning av aktiviteter. Vissa fortsätter i skolan heltid, vissa kombinerar arbete och skolan, och andra arbetar heltid, eller vill göra det.Specifikt undersöker analysen sysselsättning och arbetslöshet för tonåringar, unga vuxna och åldersarbetare, som använder mikrodata från den amerikanska gemenskapsundersökningen för åren 2008-2014. Analysen granskar också en nyckelbefolkning bland tonåringar och ung vuxenbefolkning: “Disconnected Youth” som varken arbetar eller i skolan. Dessa ungdomar saknar viktiga utbildnings- och sysselsättningserfarenheter och har ökad risk för en mängd negativa resultat: långa stavar av arbetslöshet, fattigdom, kriminellt beteende, missbruk och fängelse.

Data om bortkopplad ungdom kommer också från amerikanska gemenskapsundersökningsmikrodata, men för att kompensera för små urvalsstorlekar använder analysen en treårig uppskattning som omfattar åren 2012-2014.Forskningen undersöker dessa tre åtgärder – på nationell nivå och i landets 100 största storstadsområden. Den uppdaterar tidigare arbete på arbetsmarknadsindikatorer bland tonåringar i åldrarna 16-19 och unga vuxna i åldern 20-24 år.Resultaten inkluderar:Vita har vanligtvis den högsta sysselsättningsgraden och lägsta arbetslöshet bland alla åldrar.

Men bland de främsta åldersarbetarna har asiater den lägsta arbetslösheten.Svarta har konsekvent lägre sysselsättningsnivåer och högre arbetslöshet än andra grupper. Till skillnad från asiaterna förbättras deras låga sysselsättning och höga arbetslöshet inte med åldern. Asiens låga sysselsättningsnivåer som ungdomar drivs av höga skolantal, och deras efterföljande höga utbildningsnivåer tjänar dem väl på arbetsmarknaden som vuxna.

Skillnader i utbildningsnivå är större än skillnader per ras. Människor utan gymnasieskolor är mycket värre på arbetsmarknaden än de med högre utbildningsnivåer.Sysselsättning och arbetslöshet varierar väsentligt efter plats. många av de mest framgångsrika tunnelbanorna ligger i mellanvästern, väst eller regioner med högutbildade invånare, inklusive statliga huvudstäder och universitetsstäder.Nationella uppskattningar är 3 miljoner ungdomar i åldern 16-24 år (7,6 procent). Majoriteten av dessa ungdomar är mellan 20 och 24 år, vilket tyder på att problemet blir mer akut när ungdomar är i åldern för att ha gått i gymnasiet. De är oproportionerligt folk av färg.

Avskiljningsgraden varierar kraftigt efter storstadsregionen, och på vissa ställen är unga svarta och latinos upp till 3 till 6 gånger större risk att kopplas bort än unga vita.Varför ska samhället ge fler möjligheter till ungdomar när det gäller jobb? Ju, som vi ser här så är många ungdomar och unga vuxna behöver hjälp att komma in i arbetsmarknaden. Alla ungdomar har inte det lika bra som i Sverige, de flesta har inte gratis utbildning. Det innebär att de är tvungna att jobba för att spara till sin egen utbildning och har de ingen bra utbildning då innebär det stora konsekvenser för samhället