Samenvattting de onderzoekers. “Ook het vinden van leerkrachten in

Samenvattting
1

Flinke personeelstekorten verwacht in techniek, zorg en onderwijs

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Werkgevers
zullen ook de komende jaren moeite hebben met het vervullen van vacatures
binnen het onderwijs en de zorg-, techniek- en ICT-sector.

Dat
blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

ICT

“Voor 87 procent van de vraag naar ICT’ers, voornamelijk op hogere
niveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote knelpunten
verwacht”, aldus de onderzoekers.

“Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs, waarvoor de
behoefte aan vervanging van vertrekkend personeel groot is, wordt
moeilijk.”

Techniek

Bij technische beroepen gaat het onder meer om moeilijk te vervullen
vacatures.

Hoewel het aantal afgestudeerden met een techniek- of informaticadiploma
toeneemt, blijven er volgens de onderzoekers grote knelpunten bestaan. Dit
heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een
baan zoeken in de techniek

Zorg

“Mede door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemen
verwacht in de personeelsvoorziening voor functies op zowel hoog als middelbaar
niveau in de zorgsector

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jaren
gemiddeld genomen goed. Wel bestaan er grote verschillen per opleidingsniveau
en afstudeerrichting.

Jongeren

Voor hbo’ers en wo’ers zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt tot
2022 het best. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg
zijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus goed.

Over het algemeen geldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau betere
kansen op de arbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau.

“Op wo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede tot zeer
goede perspectieven op een baan

Voor hbo’ers ligt het percentage op 43 procent.

Het is beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aan
vakmensen.”

Werkgelegenheid

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000
toenemen. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1
procent per jaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg,
groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid
verwacht.

Het ROA
verwacht dat tot 2022 ruim anderhalf miljoen arbeidskrachten vervangen moeten
worden doordat werknemers van beroep wisselen of stoppen met werken. De rest
hangt samen met een toename van de werkgelegenheid door economische groei.

 

Orginele artikel: https://www.nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattting
2

Werknemers hebben een natuurlijke neiging om beter te worden’ 

 

 

Werknemers en leidinggevenden moeten stoppen met
het houden van beoordelingsgesprekken. Niemand heeft er zin in en het kost te
veel tijd. Ga medewerkers in plaats daarvan proberen beter te maken met doorlopende
coaching.

Dat is de boodschap van Kilian Wawoe, docent aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, die jarenlang onderzoek deed naar het meten van prestaties op de
werkvloer.

Wawoe maakt de vergelijking met chirurgen, piloten en diepzeeduikers. In
die sectoren is het normaal dat medewerkers constant met elkaar praten over hoe
de prestaties verbeterd kunnen worden.

Beter presteren

En in tegenstelling tot wat leidinggevenden denken, hebben medewerkers ook
behoefte aan iemand die tegen ze zegt hoe ze beter kunnen presteren, denkt
Wawoe.

Wawoe baseert zijn conclusies op basis van eerder wetenschappelijk
onderzoek en eigen onderzoek op de werkvloer. Zo blijkt dat werknemers en managers gefrustreerd
raken van het traditionele beoordelingsgesprek. Ook zouden bijvoorbeeld mannen
structureel hogere beoordelingen krijgen dan vrouwen.

Wawoe was benieuwd hoe het beter kan.

Rendement 

Hij deed daarom interviews met zo’n honderdveertig werknemers en
managers in verschillende beroepsgroepen. Verder waren er een aantal
focusgroepen met opgeteld ruim tweehonderd deelnemers. 

“Waar het mij om gaat, is dat het rendement van wat we nu doen, ons
zeventig miljoen uur per jaar kost en waarschijnlijk 1 miljard euro. En
dat is een conservatieve schatting. We besteden er dus miljarden aan en we
krijgen er niks voor terug.”

Waarom wordt het dan wel gebruikt? Volgens Wawoe wordt er vanwege de
belangen van vakbonden en directies niet getornd aan het beoordelingsgesprek.
“En dat zijn nou net de twee partijen die de cao bespreken.”

Vakbonden vrezen dat leidinggevenden niet eerlijk beoordelen zonder het
beoordelingsgesprek en de objectieve doelen die daaraan gekoppeld zijn.
Leidinggevenden willen volgens de onderzoeker op hun beurt een systeem dat
ze in overeenstemming is met het budget.

Lessen

Op basis van teams die goed presteren, heeft Wawoe een aantal lessen voor
bedrijven. Zo raadt hij werkgevers aan eens goed te kijken naar de verdeling
van de beoordelingscijfers. Als een groep structureel hoger scoort, kan er wel
eens iets mis zijn met het systeem.

Denk er verder over na of je als werkgever je medewerkers eigenlijk wel
goed coacht. Als blijkt dat er binnen het bedrijf niet genoeg expertise is,
huur die expertise dan in.

De belangrijkste concrete tip van Wawoe is een tweestapsschaal bij de
beoordeling van werknemers. 

Verder adviseert de docent het zogenoemde prosociaal belonen. Als je
werknemers extra wil gaan belonen, laat het team dit dan zelf bepalen.

Wawoe verwacht niet dat ondernemingen dit morgen meteen overnemen, maar op
termijn verwacht hij dat het beoordelingsgesprek niet meer gebruikt zal worden.

Orgineel
artikel: https://www.nu.nl/ondernemen/5050892/werknemers-hebben-natuurlijke-neiging-beter-worden.html

Samenvattting
3

De Brexit
beter begrijpen? Kan dan naar het uit onzekerheid geboren seksisme van de
Britse man

In
Europa doen ze zo vrouwelijk, en vrouwelijk, dat wil de Britse man hoe dan ook
niet zijn.

Peterborough
heeft een redelijk diverse bevolking, er wonen bijvoorbeeld relatief veel
Oost-Europeanen, die er werk vinden in voorraadmagazijnen van internetwinkels
of op de nabijgelegen akkers. Het is ook een stadje waar journalisten graag
heen gaan als ze een ongenuanceerde mening van een passerende boze witte Brit
nodig hebben. Eénenzestig procent stemde er voor Brexit.

In
ieder land vind je andere regels voor wat mannelijk is, en wat niet. Hoe een
echte man zich hoort te gedragen, wat hij eet en drinkt, hoeveel fysiek contact
hij mag maken met andere mannen.         
De keuze voor Brexit was een keuze voor een bepaalde opvatting van wat
mannelijkheid is.

Vroeggeboren seksisme

De
Engelse mannelijkheid kenmerkt zich door een wantrouwen jegens alles wat van
het Europese vasteland komt. voor een Engelsman is het vrouwelijk en verdacht,
‘la-dee-da’, onnodige luxe voor weekhartige schuimpjes.

Dit
is geen nieuw verschijnsel: in het boek Fashioning Masculinity: National
Identity and Language in the Eighteenth Century (1998) beschrijft Michèle Cohen
hoe met name Frankrijk het moet ontgelden als verwijfde ‘ander’ waartegen de
Engelse man zich diende af te zetten. Vanaf die tijd werd Frans dan ook
voornamelijk aan meisjes onderwezen; Engelse jongetjes mochten hun superieure
intellectuele vermogens botvieren op Latijnse naamvallen.

 

Dat
anti-Europese seksisme onder Britse mannen lijkt zich te vertalen in hun keuze
voor Brexit (een overwegend mannelijk woord overigens, behalve in… het
Italiaans). De mannen stemden over het algemeen leave, terwijl de Britse
vrouwen met een kleine meerderheid remain stemden (bron: Ipsos). En het is niet
voor niets dat de Brexitonderhandelingen geplaagd worden door het
tentoonspreiden van hypermannelijk gedrag, waarbij borstklopperij en verbeten
afstevenen op een doemscenario wenselijker worden gevonden dan een werkzaam
compromis. Immers, welke zichzelf respecterende man schaart zich achter iets
dat soft Brexit heet?

Giftige
mannelijkheid, zoals de verwarde stuiptrekkingen van een genderrol die niet
langer bij de wereld past ook wel wordt genoemd, is een term die vaak klinkt
als het gaat over het succes van Donald Trump, galspuwende internettrollen, de
gruwels van IS en marcherende neo-nazi’s.

 

Orgineel artikel: https://www.vn.nl/brexit-britse-man-seksisme/

Elysa
Bugdayci