p didactice trebuie sa se concretizeze in: recunoasterea mesajelor

p { margin-bottom: 0.

1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: “Liberation Serif”, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: “Droid Sans Fallback”; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: “Droid Sans Devanagari”; font-size: 12pt; }Educatiarealizata prin intermediul artei trebuiesa aibe ca obiective principale “dezvoltareaintelegerii artistice asupra formei plane si a tridimensionaluluiplastic, a mijloacelor de expresie si a limbajului determinat decontinutul ideatic si emotional … judecarea sistematica siobiectiva, largirea cadrului informational asupra evolutiei prinstabilirea locului si importantei obiectului artistic in cadrulcultural.” (RaduAdrian, Educatia plastica la orice varsta, Editura Ars Docendi,Bucuresti, 2008, pp. 223 – 224) Astfel,educatia artistica urmareste atat dezvoltarea “dispozitiilor”capabile sa le permita elevilor abordarea creatiilor lumii artisticecu discernamant, cat si studiul operelor de arta, menit sa le expunaelevilor valoarea lor intrinseca. (Mihai Iacob, Angelica Mihailescu,Arta in scoala – concepte si practici, Editura Universitara,Bucuresti, 2016, p.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

19) Activitatilepropuse elevilor in scopul sporirii gandirii creative trebuie saurmareasca asigurareaformarii deprinderilor necesare observarii ?i intelegerii formelorde arta la care elevii sunt expusi sisa permita cultivareavalorilor artistice (Mihai Iacob, Angelica Mihailescu, Arta in scoala- concepte si practici, Editura Universitara, Bucuresti, 2016, p.38). Astfel,demersuriledidactice trebuie sa se concretizeze in: recunoasterea mesajelorcomunicate prin imagini; identificarea unor modalit??i diverse deîn?elegere ?i de interpretare a operelor studiate; dezvoltareasensibilitatii estetice si formarea de gusturi; constientizarearela?iilor dintre operele studiate ?i contextele culturale în careau ap?rut acestea; In acest sens, se potdesf??ura o seam? de exerci?ii carepresupun observarea, descrierea sau c?utareasimilitudinilor si a varian?iunilor dintre obiectele de artastudiate, cat si exercitii de decodificare a mesajelor vizuale, careac?ioneaz? resorturi din sfera imagina?iei ?i, implicit,influen?eaz? îmbun?t??irea creativitatii elevilor. Profesoriicreativi determin? dezvoltarea creativit??ii elevilor prinasigurarea climatului favorabil exprimarii ideilor proprii si princrearea oportunit??ilor de dezvoltare a gândirii divergente.Pentru a le stimula creativitatea, e nevoie de un mediu în carecopiilor si adolescentilor sa le fie permis s? gre?easc?, sustineSir Ken Robinson într-o conferin?? TED. De cealalta parte,gandirea divergenta (termen introdus de catre J.

P. Guilford) seconcentreaza asupra identificarii mai multor solutii viabile pentru osingura problema, proces realizabil printr-un demers de “asocieresi combinare, astfel incat din cunostintele date sa rezultecunostinte noi, originale si valoroase.”(Ion Moraru, Psihologia creativitatii, Editura Victor, Bucuresti,1997, Volumul I, p. 79) Insa,pentru a putea fi realizat dezideratul, se cer a fi înl?turateposibilele bariere, precum: blocajeleculturale – conformismul(care poate sa fie prezent atât la nivelul elevului, cât ?i alprofesorului); lipsa de incredere in potentialul nelimitat alimaginatiei; preferinta exagerat? pentru gândirea logica; blocajelemetodologice – rigiditateatiparelor (care cenzureaza gândirea); fixitate func?ional?(utilizarea obiectelor numai in scopul lor efectiv); criticaprematur? (care suprima ideea inca din fasa); blocajeleemotive- teama de a nu spune sau scrie ceva gre?it; tendinta de a acceptasi prelua ideile “de-a gata”; descurajarea rapid? (care conducela instalarea unor indoieli asupra propriilor capacitati si lascaderea posibilitatilor de abordare a unor situatii similare inviitor);