Naast de velen talen kent India ook een grote

Naast de velen talen kent India ook een grote religieuze verscheidenheid.

Vooral het hindoeïsme en de Islam worden door veel mensen nageleefd. Hethindoeïsme laat duidelijk sporen na in de samenleving, namelijk het kastenstelsel.Het hindoeïsme laat de mensen in groepen indelen. Het verdelen van desamenleving in groepen stond vermeld in de Rig Veda.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Er zijn viergroepen(kasten) tot waar iemand bij kan horen: Brahmanen(priesters en geleerdeklasse), Kshatriya’s(strijders en heersers), Vaishya’s(landbouwers enhandelaren) en de Shudra’s(burgers en arbeiders). Naast de kasten zijn er ookmensen zonder kast, de kastelozen. In India noemt men die groep de Harijans. Dekastelozen zijn mensen die arbeid verrichten die niet aan de hindoes isbesteed. Denk daarbij aan het slachten van runderen, maar ook minder fijnebaantjes zoals het schoonmaken van toiletten. Het kastenstelsel is officieelsinds 1931 afgeschaft, maar komt nog steeds voor.

Vroeger werd op de documentenvan de mensen aangegeven tot welke klasse men behoorde, nu is dat niet hetgeval. Maar toch is de samenleving in kasten verdeeld, als dan niet aangegeven.Iedereen die in een kast zit heeft respect voor elkaar, de hogere kasten wetenook dat de lagere kasten nodig zijn om de samenleving te laten rollen. Alleen hetleven van een kasteloze is erg triest te noemen, ze worden gediscrimineerd opvele vlakken en mogen vaak geen gebruik maken van voorzieningen als dewaterpomp in het dorp en de bus. Je wordt geboren en behoort tot diezelfde kastals je ouders tot behoren, je kan nooit uit de kast komen of naar een anderekast gaan. Je bent tot de kast waar je inzit voorbestemd, het overkomt je en jemoet er mee leven. Hetzelfde geld voor het hindoe zijn, je wordt geboren alshindoe, zo niet, dan kan je nooit een hindoe worden.

Mensen gaan vaak ook ommet mensen uit dezelfde kast als waar ze zelf ook tot behoren, trouwen met mensendie niet uit jouw kast komen komt heel weinig voor. Gelukkig komt het kastenstelsellangzamerhand minder voor, mensen die niet tot een kast behoren krijgen hetlangzamerhand beter. De overheid gunt steeds meer kastelozen een baantje binnende overheid. Maar we moeten niet denken dat het goed gaat met de kastelozen. Veelkastelozen kunnen ondanks hun inspanning geen beter leven krijgen, daarombesluiten veel kastelozen zich te bekeren tot het boeddhisme of de islam,aangezien het onderwerpen van je positie als hindoe voor veel problemen kanzorgen. Indiasekastelozen bekeren zich wegens discriminatie, hierbij heb ik een nieuwsartikelgezocht: