Naast de velen talen kent India ook een grote

Naast de velen talen kent India ook een grote religieuze verscheidenheid.
Vooral het hindoeïsme en de Islam worden door veel mensen nageleefd. Het
hindoeïsme laat duidelijk sporen na in de samenleving, namelijk het kastenstelsel.
Het hindoeïsme laat de mensen in groepen indelen. Het verdelen van de
samenleving in groepen stond vermeld in de Rig Veda. Er zijn vier
groepen(kasten) tot waar iemand bij kan horen: Brahmanen(priesters en geleerde
klasse), Kshatriya’s(strijders en heersers), Vaishya’s(landbouwers en
handelaren) en de Shudra’s(burgers en arbeiders). Naast de kasten zijn er ook
mensen zonder kast, de kastelozen. In India noemt men die groep de Harijans. De
kastelozen zijn mensen die arbeid verrichten die niet aan de hindoes is
besteed. Denk daarbij aan het slachten van runderen, maar ook minder fijne
baantjes zoals het schoonmaken van toiletten. Het kastenstelsel is officieel
sinds 1931 afgeschaft, maar komt nog steeds voor. Vroeger werd op de documenten
van de mensen aangegeven tot welke klasse men behoorde, nu is dat niet het
geval. Maar toch is de samenleving in kasten verdeeld, als dan niet aangegeven.
Iedereen die in een kast zit heeft respect voor elkaar, de hogere kasten weten
ook dat de lagere kasten nodig zijn om de samenleving te laten rollen. Alleen het
leven van een kasteloze is erg triest te noemen, ze worden gediscrimineerd op
vele vlakken en mogen vaak geen gebruik maken van voorzieningen als de
waterpomp in het dorp en de bus. Je wordt geboren en behoort tot diezelfde kast
als je ouders tot behoren, je kan nooit uit de kast komen of naar een andere
kast gaan. Je bent tot de kast waar je inzit voorbestemd, het overkomt je en je
moet er mee leven. Hetzelfde geld voor het hindoe zijn, je wordt geboren als
hindoe, zo niet, dan kan je nooit een hindoe worden. Mensen gaan vaak ook om
met mensen uit dezelfde kast als waar ze zelf ook tot behoren, trouwen met mensen
die niet uit jouw kast komen komt heel weinig voor. Gelukkig komt het kastenstelsel
langzamerhand minder voor, mensen die niet tot een kast behoren krijgen het
langzamerhand beter. De overheid gunt steeds meer kastelozen een baantje binnen
de overheid. Maar we moeten niet denken dat het goed gaat met de kastelozen. Veel
kastelozen kunnen ondanks hun inspanning geen beter leven krijgen, daarom
besluiten veel kastelozen zich te bekeren tot het boeddhisme of de islam,
aangezien het onderwerpen van je positie als hindoe voor veel problemen kan
zorgen. Indiase
kastelozen bekeren zich wegens discriminatie, hierbij heb ik een nieuwsartikel
gezocht: