Een en andere stikstofverbindingen. Die andere stoffen kunnen bijvoorbeeld

Een
onvolledige verbranding is een verbranding waarbij er een tekort is aan zuurstof(O2)
voor een volledige verbranding. Door het grootschalig gebruik van Fossiele
brandstoffen in bijvoorbeeld fabrieken, komt er veer koolstofdioxide(C02) vrij.
De CO2 draagt dan weer bij aan het broeikaseffect, en dit draagt voor een deel
bij aan de opwarming van de aarde. Ook het vrijkomen van “zwart roet” draagt
bij aan de opwarming van de aarde, omdat de locatie donkerder wordt en er
daarmee steeds meer zonlicht geabsorbeerd wordt. Ook komen er andere stoffen
vrij bij het verbrandingsproces zoals roet en fijnstof, maar ook zwavel en
andere stikstofverbindingen. Die andere
stoffen kunnen bijvoorbeeld voor luchtvervuiling en zure regen leiden.

Zelfs bij de
winning van fossiele brandstoffen geraakt het milieu beschadigt. Ook is het een
probleem dat de fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn. Enkele
voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en steenkool. De
fossiele brandstoffen gebruiken ze om energie op te wekken. Dus het zal ook
problemen leveren als ze op geraken. Er zullen tekorten komen van bijvoorbeeld
gas of elektriciteit.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Een
voorbeeld van milieuvervuiling door fossiele brandstof is de beruchte smog in
Londen. (Zie foto)

 

Wat
zijn fossiele brandstoffen en hoe ontstaan ze?

Eigenlijk
zijn fossiele brandstoffen dode planten of plankton. Planten nemen de stof
CO2(Koolstofdioxide) op en slaan dit in zichzelf op. Als de plant sterft zou de
CO2 terug in de atmosfeer moeten komen, maar dit is niet altijd het geval. Soms
kunnen  de planten/plankton niet wegrotten,
omdat ze zich onder een aarde laag bevinden. Als je voldoende materiaal op deze
manier bij elkaar hebt en je wacht miljoenen jaren, dan wordt het materiaal
omgezet in gas, steenkool of olie. Dit komt doordat de aarde die boven de dode
planten/plankton ligt het kneed.

 

NADELEN

Zonder
fossiele brandstoffen zou het leven niet zijn zoals nu. Bij het verbranden van
fossiele brandstoffen komt de opgeslagen CO2 weer in de atmosfeer. Dit zorgt ervoor
dat de aarde stillaan opwarmt. Veel van de stoffen die vrijkomen bij de
verbranding zijn giftig. Als dieren/mensen met deze stoffen in aanraking kommen
kunnen ze zeer ziek worden of zelfs sterven.

 

Koolstofmonoxide-vergiftiging (CO- vergiftiging)

Koolstofmonoxide veroorzaakt veel
ongevallen. Het grotendeel van de vergiftiging wordt veroorzaakt door
waterverwarmingstoestellen. CO wordt via de longen zeer snel opgenomen in het
bloed. Als het eenmaal in het bloed is, zorgt het ervoor dat een deel van de zuurstof
in je bloed niet door kan. CO Komt in de lucht door verbranding van fossiele brandstoffen.
CO komt in de natuur ook voor, bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, moerasgas,
bosbranden(Laten CO2 vrij). Grotendeels komt CO vrij door industriële machines
of fabrieken, zoals: ‘Olieraffinaderijen, verbrandingsovens en autos’.