Divi consulens , aut prospiciens. Libri series bas causas

Divi
Eulogii ingenium quantum.
fuerit,

quantâ
doctrinâ excultum , ipsius opera

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

plenè
satis edocebunt. Insignem præter

ea
sacrarum , litterarum peritiam cum

multis
indiciis possis in sancto marty

re
deprehendere, felix tamen in expli

candis
et exprofesso exponendis testi

moniis,
quæ adducit, dexteritas illam

in
primis declarabit. – Stilus etsi pius

semper
et sæpe suavis, longè inferior

est
tanta ingenii et nativæ etiam elo

quentiæ
magnitudine : eamque sentias

multoties
hac ope destitui. Degenera

verat
nimirum iam ubique Latini ser

monis
præstantia et puritas , eiusque

claritatem
multæ sordes obscuraverant,

et
nostræ clades apud nos magis ob

ruerant.
Ut potiùs in tam dira captivi

tate
et miseria , quam per centum ac

quinquaginta
ferme iam annos tempore

divi
Eulogii perpetiebamur , laude di

gnum
sit, quod vir sanctus præstare in

hoc
genere potuit, quàm culpæ impu

tandum,
quod non est assequutus. Quem

dam
etiam proprium et peculiarem sti

lum
iam diu sibi illa tempora effece

rant
, in quo laudis et gloriæ fuit emi

nere…
Argutiam , subtilitatem , vehe

IICIl

 

-mentiæ
nonnihil, atque aliquem in re

bus
magnis sublimitatis impetum non

possis
non suspicere. Sed verborum et

totius
sermonis neglectu egregios cona

tus doleas retundi et
obscurari. Nos

religione
quadam reverenter tacti, ni

Hil
emendare voluimus : tantùm ficto

rum ét novatorum verborum et
phra

seon
catalogum hic apponere duximus

 necessarium. –

Una
atque alia vice. Dico vobis in ve

ritate
: Hispanismi. Monacborum vitam

oblectans
, pro oblectari vitâ monacborum.

In ante. In amplius. Consultum
gerens pro

consulens
, aut prospiciens. Libri series bas

causas innotescet, ut sit
activum. Præco

mabile. Praeconari. Parvipendulus.
Glorio

siter. Deicola. Decisus pro
occisus , aut

obtruncatus. Itus pro itinere
seu via. Et

itum
neutro genere pro incessu in Nonio

Marcello reperitur.
Propbetismus , ut

Christianismus. Incultio pro
ruditate seu

barbarie sermonis. Adepsit pro
adeptus

est.
Medie pro mediocriter. Epistolatim

per
Epistolas. Lunatim per singulos men

ses. Metabulum pro spatio.
J^ictoriare.

Pausare
verbum , nam pausam pro quiete

antiqui
dixere. Eremititas pro eremo seu

solitudine.
Officiositas pro munere. Ora

nem pro prece. Victimare,
tamquam vi

ctimam
offerre. Sospitare, salutare. Deli

quium
pro peccato. Optio pro occasione,

item
pro petitione. Vindicium pro vindi

cta.
Grassedo pro crassitudine. Sol pro

die.
Multiplicus pro multiplex. Versibilj

tas pro mutabilitate et
inconstantia. In

convulsibiliter.
Combinatus pro imbutus.

Iugitas
pro perpetuitate. Dibellio pro re

bellio.
Potestative. Praesentialiter. Dulco

ratus. Repriorans. Anticeps.
Fulcimen. Wo

acietas.
Taxatum pro narratum. Compacta

re
pro formare, et veluti fabrefacere. Pu

sillitas pro parvitate.
Mundia/is. Diser

titudo.
Et quædam alia ad hunc mo

dum.

Genera
confusa, casus perversi, nu

meri
in nominibus et verbis neglecti:

et
tota inde Latini sermonis structura

dissipata, describentium , non
auctoris

fuisse vitia, est manifestum.
Idcirco nos

omnia eiusmodi emendavimus,
cum in

reliquis nihil nobis
permiserimus.