Årsakene en slik allianse og bli mer involvert i

 

Årsakene til krigen

En av de bakenforliggendeårsakene til verdenskrigen var betydelige
etniske forskjeller på Balkanbalkanhalvøya. Bosnia-Herzegovina var en del av
Østerrike-Ungarns dobbeltmonarki i 1908. I dette området fantes det og finnes
det fortsatt store forskjeller mellom folkegrupper, og de nasjonale og
religiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og ortodokse levde sammen.
De store maktene blandet seg inni situasjonen.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Serberne ville ha et Stor-Serbia, og ville dominere Balkan.
De tok både Kosovo og Makedonia, og var veldig interessert i Bosnia-Herzegovina,
der det bodde mange serbere.

 Østerrike-Ungarn var
redd for en allianse mellom Stor-Serbia og Russland, og ville dominere Kroatia,
Slovenia og Bosnia-Herzegovina, som var katolsk. Russerne, på sin side, støttet
Panslavismen og Serbia på Balkan, som var ortodokse. Den panslaviske tanken var
å samle et rike som skulle forene det slaviske folk.

 Tyskerne hadde også
interesser i området, for å nytte sin egen økonomi.  De planla Bagdadbanen, som skulle gå i gjennom
Balkan, til oljefeltene i Irak.

Mens det osmanske riket viste høy interesse og tilhørighet
til den muslimske befolkningen.

Innblandingen til stormaktene var spesielt farlig fordi nye
allianser, økende militarisme, imperialisme og økende opprusting gjorde at
konfliktene kunne trappes opp fort og spre seg videre. Tyskland og
Østerrike-Ungarn inngikk en avtale i 1879 som forpliktet dem til å støtte
hverandre om et av landene ble angrepet eller gikk til angrep. I 1882 meldte
Italia seg inn i samarbeidet, de tre landene utgjorde det som ble kalt for trippelalliansen.
Frankrike bestemte derfor å danne en allianse med Russland. Russland var ikke egentlig
så lysten på å inngå i en slik allianse og bli mer involvert i urolighetene,
men de var avhengig av lån fra Frankrike for å bygge opp industrien og hadde derfor
ikke noe valg. Frankrike nektet å gi Russland lån hvis de ikke gikk i allianse
med dem, og siden Russland var avhengig av dette lånet måtte de si ja til
alliansen. Denne alliansen ble opprettet 1894. Landene lovet hverandre å gå i
krig hvis en av dem ble angrepet av ett av landene i Trippelalliansen, på denne
måten sørget de for at Tyskland måtte føre krig på to fronter hvis de angrep.
Storbritannia var foreløpig ikke med i noen allianse, men etter at de hadde
lagt striden med Frankrike om koloniene til side søkte de inn i alliansen med
Frankrike og Russland. De tre store statene dannet sin egen allianse, trippelententen
i 1907. Tanken bak alliansen var at ingen stormakt skulle bli sterk nok til å
true en annen. Det at landene inngikk allianser med hverandre førte til at det
nå ble dannet to maktblokker i som dominerte i EuroNasjonalisme og militarisme ble voksende ideologier i
Europa, og spesielt i Tyskland på slutten av 1800-tallet og de krevde sin
«plass i solen», som et resultat av dette opprustet tyskerne militært med
sterke våpen og mange soldater (både hæren, luftforsvaret og marinen ble
styrket kraftig med ny teknologi). Storbritannia var følte seg spesielt truet
av Tysklands marine opprustning, og svarte med å gjøre det samme selv. Den
politiske situasjonen i Europa var svært brennbar og det skulle lite til før en
krig bygget på nasjonalisme, militarisme og etnisk tilhørighet brøt løs. Skuddene
som falt i Sarajevo