Altayl?’dan Almanya’ya m? gitti? Afrin harekât? ba?lad? diye sen

Altayl?’dan Ahmet Hakan’a “Z?rca”Habertürk gazetesinin deneyimli yazar? Fatih Altayl?, Hürriyet gazetesininçok okunan yazarlar?ndan Ahmet Hakan’? sert ?ekilde ele?tirmeyi aral?ks?zsürdürüyor.Bugünkü kö?esinde Ahmet Hakan’? bir kez daha hedefe koyan Fatih Altayl?, AhmetHakan’?n dün yay?mlanan yaz?s?nda geçen baz? sat?rlar? oldukça sert bir ?ekildeele?tirdi.Altayl?’n?n yaz?s?nda kulland??? bir kelime okurlar?n oldukça dikkatini çekti.

Altayl? yaz?s?n?n bir bölümünde Ahmet Hakan’? “z?rca” olmakla itham ediyordu.Z?rca sözcü?ünün ne anlama geldi?ini bilmeyen okurlar?m?za yard?mc? olal?m.Z?rca kelimesi argoda “z?r cahil” kelimesinin k?saltmas? olarak kullan?l?yor.Habertürk yazar? Fatih Altayl?’n?n bugünkü kö?e yaz?s?n?n ilgili bölümü ?öyle:SAÇMALAMA ÖZGÜRLÜ?Ü GENELKURMAYBa?kan?’n?n operasyonu yönetirken çekildi?i söylenen görüntüleri Ahmet Hakan Beyefendi “be?enmemi?”.Diyor ki: “Bufoto?rafta teknoloji eksik.”Diyecek ikikelam?m var bu “z?rca” ya.- Ahmet Bey,orada atari oynam?yorlar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Hollywood filmlerindeki haval? komuta manzaralar?n?yaratmaya çal??m?yorlar. Ciddi bir i? yap?yorlar. Bin Ladin’in ele geçirildi?ioperasyonu izleyen ABD Ba?kan? ve komuta heyetinin görüntülerini gördün mübilmiyorum.Tahta birmasa üzerindeki eski bir ekran?n ba??ndayd?lar. Film çevirmiyorlar, ciddi biri? yap?yorlar. Senin zannetti?in gibi “hava atm?yorlar”. Bu bir.

…- Gelelimikiye. Niyeyse Kemal K?l?çdaro?lu’nu ele?tirmi?sin, harekât?n ba?lad???gün Almanya’da düzenlenen bir toplant?ya kat?ld? diye. TBMM’de Afrinharekât?yla ilgili özel bir oturum vard? da Kemal K?l?çdaro?lu onakat?lmay?p Almanya’ya m? gitti? Afrin harekât? ba?lad? diye sen tavlapartilerine ara m? verdin!